Afbraakwerken De Drij Coningen gestart

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning werd een start gemaakt van het afbreken van de bestaande constructies en het bouwrijp maken van het terrein aan de Rijweg 8-10-12 te Puurs…