Werf De Drij Coningen – Werken op schema!

Werf De Drij Coningen +1

Het project De Drij Coningen krijgt steeds meer vorm. De werken vorderen volgens planning en het project blijft mooi op schema. Momenteel zitten we met de ruwbouw op de eerste verdieping.   

Afbraakwerken De Drij Coningen gestart

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning werd een start gemaakt van het afbreken van de bestaande constructies en het bouwrijp maken van het terrein aan de Rijweg 8-10-12 te Puurs…

Omgevingsvergunning De Drij Coningen goedgekeurd

Op 3 augustus 2021 werd onze aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het project De Drij Coningen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van Puurs-Sint-Amands…