Omgevingsvergunning De Drij Coningen goedgekeurd

Op 3 augustus 2021 werd onze aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het project De Drij Coningen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van Puurs-Sint-Amands…