Omgevingsvergunning De Drij Coningen goedgekeurd

Op 3 augustus 2021 werd onze aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het project De Drij Coningen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van Puurs-Sint-Amands. In dit project mikken we op een prachtig hedendaags ontwerp met oog voor kwaliteit en energiezuinigheid en dit voor een correcte, betaalbare prijs.

Het totale project omvat meer dan 2.000 m2 maar toch werd er bewust geopteerd voor slechts 8 wooneenheden met een ruime groene parktuin. Meer informatie kan u vinden op de projectpagina .