"De Drij Coningen" te Puurs

Dit unieke concept creëert als het ware een buurt in de buurt. Een kleinschalig woonproject van 8 eenheden met een theoretisch E peil lager dan 10 (dus quasi passief) en een privatieve parktuin van bijna 1.500 m2. “De Drij Coningen” is gelegen in een rustige buurt en een vlotte mobiliteit is troef.

Unieke projecten,
klaar voor de toekomst

de drij coningen logo