Onze Troeven

Een woning kopen of bouwen doe je niet elk jaar en dit neemt een belangrijke hap uit je budget. Daarbij ga je dus niet over één nacht ijs. Bij Immodroom willen we je met transparante informatie en duidelijke communicatie zo goed mogelijk begeleiden bij deze belangrijke stap. En daarvoor beschikken we over een aantal troeven.

Op deze pagina geven we je alvast een korte introductie van een aantal aandachtspunten met betrekking tot aankoop, financiering, begeleiding en opvolging van jouw vastgoed. Vanzelfsprekend kunnen je notaris en financiële instelling meer gedetailleerde informatie geven over bepaalde aspecten. Maar bij Immodroom beschikken we over een aantal unieke troeven die ons tot een gesprekspartner maken die mee kan denken over de voor jou meest geschikte oplossing.

Daarnaast vinden we het belangrijk om je onze waarden mee te geven. Door onze jarenlange ervaring zijn deze troeven geen holle slogans, maar echte kernwaarden die in ons DNA vervat zitten. En die door ons dag na dag in de praktijk gebracht worden.

We beseffen dat het vaak anders is. Maar bij Immodroom vertrekken we vanuit het idee dat bouwen een fijn iets moet zijn, een belangrijke stap in jouw toekomst, waar je van geniet en een oplevering waar je echt naartoe leeft. We hechten belang aan een glimlach op het gezicht van elk van onze klanten als we de sleutel overhandigen van je droomwoning. En daar gaan we dan ook voor, elke woning en elke klant opnieuw.

Duurzaamheidsvisie Immodroom

de drij coningen

Elk bedrijf beklemtoont tegenwoordig het belang van duurzaamheid. Bij Immodroom lopen we op dat vlak voor op de markt en door onze doorgedreven technische kennis van duurzame technieken zijn we ook in staat om de beste duurzaamheid te bieden voor het kleinste budget. Bij duurzaam bouwen streeft men naar een zuinig energie- en watergebruik. Maar om dit op een budgetvriendelijke manier effectief in de praktijk te kunnen realiseren, is veel knowhow vereist.

De regels waaraan een nieuwbouw of renovatie moet voldoen, worden ook steeds strenger. Zo legt de EPB-regelgeving (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) heel wat eisen vast. Duurzaam bouwen is dus geen optie, maar een must. Binnen dat wetgevend kader kan je uiteraard wel zelf bepalen hoe ver je gaat en hoe je het opgelegde E peil haalt. De overheid stimuleert hier ook met een aantal fiscale voordelen [zie verder].

Immodroom streeft in al haar projecten steeds naar de maximaal haalbare duurzaamheid met een minimale impact op uw portemonnee. Duurzaam wonen hoeft immers geen handenvol geld te kosten. Het begint met de keuze van de locatie en een slim ontwerp. Met minder materialen, energie en water toch een hoger comfort en een beter binnenklimaat realiseren, dat is de basisidee achter een lage-energiewoning. Duurzaam bouwen is ook rekening houden met de toegankelijkheid van de woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd. En een principiële keuze voor duurzame en gezonde bouwmaterialen is een van de troeven van Immodroom.

Door onze jarenlange ervaring in de bouwsector is dat een kolfje naar onze hand.

Domotica

Domotica of huisautomatisering maakt het mogelijk om zaken zoals verlichting, verwarming, zonwering, audio, ventilatie en toegangscontrole te activeren. Dat kan handmatig via een drukknop, smartphone app of afstandsbediening, maar ook automatisch op basis van de tijd, aanwezigheidsmelders of schommelingen qua temperatuur. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden met dit systeem.

Belangrijk is om op voorhand – samen met ons – goed na te denken over wat je in huis wilt automatiseren en op welke manier. Naast de mogelijkheden is immers ook het bedieningsgemak belangrijk.

Domotica vergroot daarbij niet alleen het leefplezier in huis, maar levert naast comfort en veiligheid ook energiebesparingen op. Een slimme inzet van domotica dient financieel te renderen op de lange termijn. Door haar technische knowhow zorgt Immodroom voor oplossingen die zowel goed zijn voor uw comfort als voor uw portemonnee.

Desgewenst gaan we met jou ook nog een stap verder dan het louter voorzien van door mensen bediende domotica en werken we op basis van jouw wensen een concept van “smart home” uit. Denk hierbij aan een woning die de klimaatregeling activeert omdat het “weet” dat jij onderweg bent naar huis. Of aan stekkers die je verbruik optimaliseren, en rook- en CO-melders die ook op afstand melding maken van het minste gevaar.

Totaalbegeleiding

De aankoop van een nieuwe woonst is altijd een grote stap. Bij Immodroom staan we je graag bij om die grote stap behapbaar te maken in kleinere tussenstappen. En begeleiden we je professioneel bij het maken van de voor jou meest geschikte beslissingen.

De verkoop op plan heeft een stevige boost gekregen door de introductie van de Wet Breyne. Dit geeft ons de kans jou als koper bijzonder veel inspraak te geven in de afwerking van je toekomstige stek. Om deze mogelijkheid optimaal te benutten voorziet Immodroom in een persoonlijke klantenbegeleidster die je door het ganse proces loodst. Niet enkel op een professionele en transparante manier, maar ook op een aangename, warme, klantvriendelijke manier. Het gaat tenslotte om de inrichting en afwerking van jouw droomappartement, het is dus maar normaal dat we daar een gezellige beleving aan geven.

Troeven - Totaalbegeleiding

Daarnaast wordt iedereen die bouwplannen koestert, geconfronteerd met een spinnenweb aan mogelijke bouw-, sloop- en renovatiepremies op lokaal en Vlaams niveau. Immodroom helpt je om de knoop te ontwarren. We zoeken uit welke premies je als toekomstige eigenaar kunt aanvragen. Zodat je centen maximaal in je woonst geïnvesteerd worden.

Klantenbegeleiding

Bij Immodroom hechten we veel belang aan een goede klantenbegeleiding. Tevredenheid over het eindresultaat gaat samen met correcte en tijdige informatie over de mogelijkheden. Dit zodat onze klanten tijdige en volledige beslissingen kunnen nemen, op basis van correcte en transparante informatie. En daar staat onze klantenbegeleidster Isabelle voor u klaar.

Zij zal u adviseren in het vastleggen van de keuze van de keuken, badkamer, elektriciteit en verwarming, betegeling en binnendeuren. U krijgt er – desgewenst – gratis advies bovenop over de mooiste kleurcombinaties. Op basis van deze keuzes stelt ze voor de aannemer een gedetailleerd en professioneel technisch plan op voor de correcte uitvoering van de werken. In samenspraak met de aannemer coördineert ze dus uw keuzes van A tot Z, en dit tot en met de voorlopige oplevering.

Een geslaagde klantenbegeleiding betekent voor ons echter ook een duidelijk financieel overzicht. De budgetten die wij in basis voorzien voor de verschillende afwerkingen zijn ruim afdoende om een mooie, moderne look te geven aan uw droomwoning. Onze klantenbegeleiding heeft vooraf alle toonzalen persoonlijk bezocht en daaruit de beste toonzalen geselecteerd, die voor het vooropgestelde budget de ruimste en mooiste keuze bieden.

Als u op bepaalde onderdelen toch overweegt om buiten het voorziene budget te bestellen, dan kunt u op Immodroom rekenen om op elk moment te zorgen voor volledige, duidelijke en correcte verrekeningen die u met een gerust hart kunt goedkeuren. In vertrouwen. En waarbij u steeds een duidelijk en transparant overzicht behoudt van uw totaalbudget.

In een notendop, uw klantenbegeleidster Isabelle zal:

  • u informeren omtrent toonzalen, prijzen en materiaalkeuze
  • u up-to-date houden over de planning van het project
  • u informeren om tijdig keuzes te maken in de geselecteerde toonzalen
  • u tijdig en correct de vereiste plannen, keuzes en/of verrekeningen laten goedkeuren
  • uw vragen opvangen, hierover informatie inwinnen en dit met u terugkoppelen
  • meldingen of vragen van aannemer(s) met betrekking tot uw keuzes aan u bezorgen

Enkele weetjes voor uw portemonnee

Hoe meer van uw budget gespendeerd kan worden aan de aankoop van de woning zelf, hoe liever. Want wie een woning koopt, betaalt naast de aankoopsom immers ook belastingen, in de vorm van registratierechten of btw. Daarnaast zijn er nog tal van andere directe en indirecte belastingen. Best bekijkt u met uw notaris of financiële instelling in detail wat voor u persoonlijk van toepassing is. Maar hieronder alvast enkele nuttige weetjes.

1. Verlaagd BTW-tarief van 6%

Wie een nieuwbouwproject start, is doorgaans onderhevig aan een btw-tarief van 21 procent op zowel de bouwmaterialen als de arbeidsuren. Echter, in het geval van sloop van een bestaand gebouw met het doel een nieuwe woning te bouwen, kan men onder bepaalde voorwaarden profiteren van een verlaagd btw-tarief van 6 procent, wat aanzienlijke financiële voordelen met zich meebrengt. Tot het einde van 2023 gelden twee verschillende regelingen, afhankelijk van de locatie van het perceel (binnen of buiten stadscentra). Bij de begrotingscontrole in oktober 2023 heeft de regering besloten deze regelingen te herzien. Vanaf 2024 wordt één permanente regeling van kracht die landelijk geldt, maar met aangescherpte voorwaarden.

In de huidige tijdelijke regeling buiten de stadscentra kan tot eind 2023 ook een verkoop (op plan) door een bouwpromotor plaatsvinden tegen het verlaagde btw-tarief. Echter, de overige voorwaarden zijn strenger dan de regeling in de 32 steden. De nieuwe woningen mogen een maximum bewoonbare oppervlakte van 200 m2 hebben en het moet gaan om een eigen en enige woning die gedurende 5 jaar door de verkrijger als hoofdverblijfplaats moet dienen. Daarbij is het wel zo dat u tijd krijgt om uw huidige woning te verkopen tot 31 december na het jaar dat u uw nieuwe woonst voor het eerst in gebruik nam.

Voor particuliere aannemingscontracten verandert er niets vanaf 2024, maar projectontwikkelaars zoals Immodroom komen niet langer in aanmerking voor de btw-verlaging. Gelukkig is er in het huidige begrotingsakkoord een overgangsregeling voorzien voor projecten waarvan de omgevingsvergunning vóór 1 juli 2023 is aangevraagd. Voor zover het gaat om de enige, eigen woning van de koper met een oppervlakte van maximaal 200 vierkante meter, kunnen alle werkzaamheden gefactureerd of betaald worden tegen het verlaagde btw-tarief van 6 procent, nog tot eind 2024. Dit is zodoende nog toepasbaar op ons project "De Drij Coningen", dat naar verwachting in de eerste helft van 2024 volledig zal zijn afgerond.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie met betrekking tot deze maatregel. U kan ook steeds terecht op de desbetreffende webpagina van de federale overheid. Daar kan u ook een lijst met gedetailleerde antwoorden op veelgestelde vragen vinden. Gelet op het tijdelijke karakter van deze maatregel is snel beslissen de boodschap!

2. Verlaagde registratierechten vanaf 01/01/2022

Vanaf 1 januari 2022 werd de registratiebelasting van een gezinswoning of appartement verlaagd van 6% naar 3%. Voorwaarde is wel dat het moet gaan om de aankoop van je enige gezinswoning, je mag dus geen andere woning bezitten. Wie al een woning in eigendom heeft die hij niet wenst te verkopen betaalt vanaf 1 januari 2022 evenwel 12% registratiebelasting in de plaats van 10% bij een investering in een tweede verblijf of investeringsvastgoed.

Als je woning nog niet verkocht is bij de aankoop van je nieuwe woning, hoeft dat geen probleem te zijn. Je kan immers genieten van het verlaagde tarief als je je ertoe verbindt het goed volledig te verkopen binnen één jaar na het verlijden van de notariële akte. De Vlaamse regering geeft kopers in de toekomst zelfs nog wat meer ruimte, door deze termijn om jouw oude woning te verkopen, te verlengen naar twee jaar.

Daar tegenover staat wel dat de nieuwe regeling de meeneembaarheid van registratiebelasting afschaft vanaf 1 januari 2024. Via dat systeem, ook wel het rugzakprincipe of schrijfvoordeel genoemd, kun je eerder betaalde registratierechten in mindering brengen van de belasting op de aankoop van een nieuwe woning. Niet het volledige bedrag, maar toch een deel ervan. Tot dan kan je voor een nieuwe aankoop nog van meeneembaarheid genieten.

Als je als koper van een gezinswoning zowel in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van 3% of 1% én voor meeneembaarheid, zal je een keuze moeten maken: ofwel kies je voor het oude tarief van 6% of 5% in combinatie met meeneembaarheid, ofwel kies je voor het nieuwe tarief van 3% of 1% zonder toepassing van de meeneembaarheid.

3. Meeneembaarheid van registratierechten (tot 31/12/2023)

Zoals hierboven beschreven wordt er een overgangsregeling voorzien waardoor men nog kan opteren voor de meeneembaarheid van registratierechten voor aankoopaktes die verleden worden tot en met 31.12.2023. Wie vroeger al een woning kocht en nu een nieuwe woning koopt, kan voorlopig dus nog steeds in aanmerking komen voor een verrekening of teruggave van registratiebelasting.

Het plafond van het bedrag dat “meegenomen” kan worden blijft 13.000 euro. Je kan evenwel nooit meer registratierechten meenemen dan je betaalde. Stel dat je bij de aankoop van je vorige woning 10.000 euro registratiebelasting betaalde, dan is dat jouw plafond.

Als de oude woning verkocht wordt voor je de nieuwe woning koopt, kun je onmiddellijk van de meeneembaarheid genieten en worden de eerder betaalde registratierechten meteen in mindering gebracht. Gebeurt de verkoop nadien, dan zal je notaris een verzoekschrift indienen om de te veel betaalde belasting terug te vragen.

Er dient wel aan enkele voorwaarden voldaan te zijn. Logischerwijze krijg je de meeneembaarheid alleen als je registratierechten betaalde op de eerste woning. Als je die woning via een schenking of erfenis kreeg, kom je dus niet in aanmerking. Daarnaast moet het ook gaan om vastgoed waar je effectief woont. Een garage, tweede verblijf of opbrengstwoning komen dus niet in aanmerking. Een andere voorwaarde is de bewoningsplicht. Je moet 18 maanden voor de verkoop van de oude woning in het huis of appartement gewoond hebben. Bovendien moeten de woningen ook allebei in het Vlaams Gewest liggen. De meeneembaarheid geldt dus niet als je een huis hebt gekocht in Brussel of Wallonië en vanuit Vlaanderen naar daar verhuist.

Het systeem van de meeneembaarheid is niet beperkt tot bestaande woningen. Als de grond van een nieuwbouwwoning of -appartement onder het stelsel van de registratierechten valt, kun je ook daar de meeneembaarheid gebruiken. Dat is in dat geval wel enkel voor de grond, niet voor de btw op de nieuwbouwwoning. Bij een nieuwbouw of een aankoop op plan heb je evenwel meer tijd om de oude woning te verkopen. Dan wordt de gangbare termijn immers verlengd van twee naar vijf jaar.

4. Gesplitste koop grondaandeel en constructie

Op de constructiewaarde van een nieuwbouw betaalt u normaal 21 % B.T.W. Door ‘op plan’ te kopen bij Immodroom kan u in dat geval 9% belasting besparen op de aankoop van de bouwgrond. Immodroom werkt namelijk met een systeem van gesplitste verkoop waarbij de verkoper van het grondaandeel en de verkoper van de constructie twee verschillende bedrijven zijn. In dat geval betaalt u slechts 12% registratierechten op deze bouwgrond, in plaats van 21 % B.T.W. Een fikse besparing.

5. Profiteer van een investering in vastgoed

Investeren in vastgoed kan fiscaal zeer interessant zijn. Indien je zelf minstens 12 maanden het pand bewoond hebt en er ingeschreven was, hoef je immers helemaal geen belasting te betalen op de meerwaarde die je realiseert bij verkoop.

Daarnaast is investeren in een opbrengsteigendom (appartement) een veilige en rendabele belegging. Koop je een appartement als opbrengsteigendom, dan is bewoning door de investeerder doorgaans niet het geval, maar toch kan u ook dan onbelast genieten van de meerwaarde die vastgoed opbrengt. Het enige wat je moet doen, is wachten tot er 5 jaar verstreken zijn tussen aankoop en verkoop. Op die manier vermijd je de meerwaardebelasting bij een verkoop (16,5 procent op het verschil tussen aan- en verkoopprijs). Ongeacht hoe groot die meerwaarde is. En in tussentijd heb je kunnen genieten van de huuropbrengsten. Dit maakt investeren in vastgoed een zeer aantrekkelijke belegging.

Hebt u niet het budget om te investeren in een opbrengsteigendom ? Dan kan u nog altijd met Immodroom mee investeren in een project. U investeert dan mee in de grondwaarde (mogelijk vanaf 50.000 Euro) en geniet bij de verkoop van de grond (enkele jaren later) van een zeker en vast rendement, dat het rendement van de grootbanken sterk overstijgt. Contacteer ons voor specifieke voorwaarden.

6. Belastingoptimalisatie bij verhuur

Naast onroerende voorheffing moet er bij verhuur ook nog belasting betaald worden op de onroerende huurinkomsten. Deze huurinkomsten dien je aan te geven in de personenbelasting. Een tip is daar om je tweede verblijf te verhuren aan particulieren. Momenteel belast de fiscus in dat geval immers (nog) niet de werkelijke huurinkomsten, maar enkel het geïndexeerde kadastraal inkomen (K.I.), verhoogd met 40%.

Verhuur je aan een vennootschap of iemand die de woning (deels) voor beroepsdoeleinden gebruikt (of indien de wetgeving effectief wijzigt), dan zal men wel de werkelijk geïnde bedragen belasten. Maar zelfs in dit scenario blijft het rendement aantrekkelijk, aangezien je door beroepskosten je fiscale aftrek kan maximaliseren. Deze aftrek bedraagt minstens 40% dankzij het ‘forfait’ voor beroepskosten (zonder dat je dus een bewijs van effectieve kosten moet kunnen voorleggen).

Visie en waarden

Een nieuwe manier van werken, wonen en dromen

Onze maatschappij verandert snel. We evolueren naar meer duurzaamheid, meer verdraagzaamheid, meer openheid. Aannemers en ontwikkelaars hebben niet altijd de beste naam. Immodroom wil zich hier duidelijk onderscheiden: duidelijke afspraken, een goede kwaliteit, de planning respecteren en absolute transparantie rond budgetten en meerkosten.

Liefde voor het vak

Immodroom heeft meer dan 100 jaar ervaring in bouwen en ontwikkelen. Daar leven we voor en daar zijn we trots op. We willen onze kennis dan ook graag delen met onze klanten om zo met het beste budget het meeste comfort uit je woning te halen.

Een nieuwe manier van werken, wonen en dromen

Onze maatschappij verandert snel. We evolueren naar meer duurzaamheid, meer verdraagzaamheid, meer openheid. Aannemers en ontwikkelaars hebben niet altijd de beste naam. Immodroom wil zich hier duidelijk onderscheiden: duidelijke afspraken, een goede kwaliteit, de planning respecteren en absolute transparantie rond budgetten en meerkosten.

Liefde voor het vak

Immodroom heeft meer dan 100 jaar ervaring in bouwen en ontwikkelen. Daar leven we voor en daar zijn we trots op. We willen onze kennis dan ook graag delen met onze klanten om zo met het beste budget het meeste comfort uit je woning te halen.

Betrouwbaar

Door eerlijk, transparant en open te zijn, kunnen we in vertrouwen samenwerken met onze klanten. Op die manier werken we fijn samen met de kopers van onze woningen tot aan de oplevering. Door dit waar te maken worden jullie de beste ambassadeurs voor ons bedrijf.

Duurzaam

Wij zijn al heel lang overtuigd van de mogelijkheden van andere technieken in de bouw. De laatste jaren beseffen onze collega’s dat ook, maar we willen er alles aan doen om onze technische en praktische voorsprong op dat vlak te behouden. Respect voor het milieu, onze planeet en elkaar is de basis van onze vastgoedprojecten en een constructieve samenwerking met onze klanten.

Betrouwbaar

Door eerlijk, transparant en open te zijn, kunnen we in vertrouwen samenwerken met onze klanten. Op die manier werken we fijn samen met de kopers van onze woningen tot aan de oplevering. Door dit waar te maken worden jullie de beste ambassadeurs voor ons bedrijf.

Duurzaam

Wij zijn al heel lang overtuigd van de mogelijkheden van andere technieken in de bouw. De laatste jaren beseffen onze collega’s dat ook, maar we willen er alles aan doen om onze technische en praktische voorsprong op dat vlak te behouden. Respect voor het milieu, onze planeet en elkaar is de basis van onze vastgoedprojecten en een constructieve samenwerking met onze klanten.